Behandling

På Søvnklinikken tilbyr vi medisinfri behandling for søvnproblemer. Vi fokuserer på å finne de bakenforliggende årsakene til dine søvnplager.

Problemer i kroppen kan påvirke søvnen

God søvn er viktig for å opprettholde god helse, men god helse er også en forutsetning for god søvn. Når vi har problemer med å sove, skyldes dette som regel andre problemer i kroppen.

Vår erfaring er at de som sliter med å sovne om kvelden ofte er for aktiverte med blant annet muskelspenninger, uro og stress, mens de som våkner opp på natten ofte har utfordringer med ulike organsystemer som for eksempel fordøyelse, respirasjon og hormoner.

På vakt hele tiden

Søvnen har vi ikke kontroll over selv, den er en del av det autonome nervesystemet. Menneskekroppen er ikke biologisk laget for å ha så aktive liv som vi lever i våre dager. For 10.000 år siden skulle vi kun være påskrudd i stressmodus når vi jaktet eller skulle passe oss for ville dyr.

I vår tid kan vi bli aktivert på samme måte når vi løper for å rekke og hente i barnehagen eller mottar en jobbmail sent på kvelden. Ved langvarig stress kan hjernen bli trigget til å være på vakt hele tiden og dette er en av hovedgrunnene til at en tredjedel av alle nordmenn sliter ukentlig med søvn.

Vi erfarer at mange pasienter ikke selv er bevisste på hvilke spenninger de bærer på eller hvor aktivert hjernen og nervesystemet deres er.

SØVNPROBLEMER VI JOBBER MED

God søvn er viktig for å opprettholde god helse, men god helse er også en forutsetning for god søvn. Når vi har problemer med å sove, skyldes dette som regel problemer et annet sted i kroppen.

Vår behandling tar utgangspunkt i å fokusere på det som er bakgrunnen for den dårlige søvnen. Vi har erfaring med å jobbe med alle typer søvnproblemer.

Søvnløshet / insomni

Dette er den vanligste søvnforstyrrelsen. Noen sliter mest med innsovningen og får lite søvn før morgenen kommer mens andre kan ha problem med dårlig kvalitet på nattesøvnen.

Oppvåkninger

Mange opplever å våkne midt på natten en eller flere ganger. Det kan også være vanskelig å sovne igjen når man har våknet etter å ha sovet en stund. Som regel kommer oppvåkninger av andre kroppslige problemer.

Våkne for tidlig

For tidlig oppvåkning er et av de vanligste søvnproblemene. Opp mot 40 prosent av personer med søvnproblemer rapporterer at de våkner før de egentlig skal.

Småbarn

Søvn spiller en sentral rolle for barnas utvikling, deres psykisk helse og atferd, og evne til læring og konsentrasjon.

snorking / søvnapné

Både snorking og søvnapné (pustestopp) skyldes i hovedsak trange luftveier i nese og svelg.

Bevegelseforstyrrelser

Urolige bein eller spenninger i annen muskulatur kan gjøre det vanskelig å sovne, og kan føre til at man våkner i løpet av natten eller sover urolig.

Døgnrytme

Mange opplever en forstyrret døgnrytme. At man ofte snur døgnet, sover på uregelmessige tider eller sover mye lengre enn normalt.

Parasomnier

Dette er en samlebetegnelse på uønskede fysiske hendelser som skjer under søvn. Eksempler: mareritt, nattskrekk, og søvngjengeri.

Manuell behandling

Ved første konsultasjon blir vi kjent med deg og dine søvnproblemer og legger en plan for ditt behandlingsløp. Hver konsultasjon består av fysisk behandling og noen konkrete råd tilpasset din situasjon.

Vår filosofi er at du skal gjøre minst mulig for å sove. Derfor vil du ikke få mange “hjemmelekser”. Hoveddelen av behandlingen ved vår klinikk foregår på behandlingsbenken. Vi jobber med manuell behandling av kroppen med hensikt å få deg ut av aktivert modus (kamp/flukt) og inn i hvilemodus. 

Fokuset vårt er å få kroppen din til å slappe bedre av slik at det kan bli lettere å finne tilbake til den gode søvnen.

nervestimuli

BEHANDLINGSMETODEN vi benytter på Søvnklinikken er nevrorefleksologi. Det er en manuell behandlingsform som baserer seg på nervestimuli gjennom trykk og massasje på huden. Les mer om behandlingen her.

På Søvnklinikken tar vi din problematikk på alvor og arbeider med individuelt tilpasset behandling for din kropp og dine plager. 

Alle våre terapeuter er medlem av Nevrorefleksologforeningen, en utøverorganisasjon godkjent av Helsedirektoratet. 

Har du søvnproblemer?

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller for timebestilling av konsultasjon.